Skip to content
สล็อตฝากถอน ไม่มีขั้นต่ำ

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ระบุถึงลักษณะการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย เก็บรักษา ประมวลผล และจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของเรา หากคุณเข้าชมหรือใช้เว็บไซต์ SLOTNAGA168 โดยสมัครใช้บริการของเราหรือทำข้อตกลงกับเราในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ เราจะถือว่าคุณได้อ่านและยอมรับการรวบรวม ใช้ เปิดเผย เก็บรักษา ประมวลผล และจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่ระบุไว้ในนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้แล้ว  เราสามารถปรับเปลี่ยนนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เมื่อใดก็ได้ โดยคุณควรจะตรวจสอบนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นระยะ ๆ เพื่อจะได้รับทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

การเคารพข้อมูลส่วนบุคคล

เราตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามบทบัญัติกฎหมาย ระเบียบ แนวทาง หรือข้อแนะนำของประเทศไทยว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ประการใช้ตามวาระโอกาส (แล้วแต่กรณี) (“กฎหมายเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล”)  ในการเก็บรวบรวมและจัดการข้อมูลส่วนบุคคลนี้ เราอยู่ภายใต้ข้อผูกพันของกฎหมายเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงหลักการ/ข้อผูกพันในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทยและระเบียบเรื่องความเป็นส่วนตัวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณ

เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ ซึ่งรวมถึง ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ID LINE เลขบัญชี หมายเลขทรู วอเลท ความสนใจส่วนตัว ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมและพฤติกรรมการค้นหาของคุณภายในเว็บไซต์ เช่นระยะเวลาของการเป็นสมาชิก / การลงทะเบียนผ่าน SLOTNAGA168 และข้อมูลอื่น ๆ ที่ให้ ทั้งนี้ สำหรับบริการและผลิตภัณฑ์บางประเภท เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อใช้ในการพิสูจน์อัตลักษณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงข้อมูลจากหนังสือเดินทาง ใบขับขี่ และบัตรประกันสุขภาพของคุณ หากคุณเข้าถึงบริการของเราผ่านทางเว็บไซต์เครือข่ายสังคม เช่น เฟซบุ๊ค เราจะเก็บข้อมูลที่เว็บไซต์ดังกล่าวจำกัดไว้ให้เราสามารถเก็บได้เท่านั้น เช่น ชื่อผู้ใช้ หมายเลขประจำเว็บไซต์ และที่อยู่อีเมล เป็นต้น

คุณมีหน้าที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ข้อมูลติดต่อ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่ระบุไว้ว่าเป็นข้อมูลที่จำเป็นต้องให้แก่เรา หากคุณเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุว่าเป็นข้อมูลจำเป็น หรือแสดงความจำนงที่จะถอนความยินยอมหรือจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะถือว่าคุณตกลงว่า (ไม่ว่าจะมีข้อตกลงใด ๆ ระหว่างคุณและเราก็ตาม) เราจะไม่สามารถให้บริการและผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแก่คุณได้

ในกรณีที่คุณเป็นผู้ถือหุ้น (หรือผู้ให้บริการของเรา) อาจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการถือหุ้น รายละเอียดเกี่ยวกับธนาคาร และหมายเลขการยื่นภาษีเพื่อชำระเงินปันผลและเงินอื่น ๆ ของคุณ และในกรณีที่คุณสมัครขอรับบริการบนเว็บไซต์ของ SLOTNAGA168 เราอาจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณด้วย

ในกรณีที่คุณส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่เราในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโอกาสในการจ้างงาน เราอาจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงานและประวัติการศึกษาย้อนหลังของคุณด้วย

เราสามารถเก็บข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณบนเว็บไซต์ SLOTNAGA168 (รวมถึงที่อยู่ไอพี) ผ่านทางเทคโนโลยีการติดตาม ไม่ว่าจะเป็น คุกกี้ เว็บบีคอนส์ และซอฟท์แวร์หรือข้อมูลตรวจวัดที่เกี่ยวข้องกับการตอบแบบสำรวจ

ทั้งนี้ คุณรับทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้แก่เราและที่เราเก็บรวบรวมจากคุณเป็นข้อมูลของคุณเอง หรือเป็นข้อมูลที่คุณมีอำนาจมอบให้แก่เรา

 

วิธีการที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 เราอาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณจากหลายแหล่งที่มา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

(ก)         การลงทะเบียนการเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ผ่านบัญชีของคุณบนเว็บไซต์
(ข)         การเข้าระบบเพื่อใช้เว็บไซต์ผ่านบัญชีเว็บไซต์เครือข่ายสังคม (“SNS”) ของคุณ
(ค)         การลงทะเบียนเพื่อรับการแจ้งเตือน/โบรชัวร์อิเล็กทรอนิกส์ และการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม แบบสำรวจ หรืองานวิจัย การเข้าร่วมในการส่งเสริมการขายและการแข่งขันบนเว็บไซต์หรือเว็บไซต์อื่น ๆ ของผู้ให้บริการของเรา
(ง)         การติดต่อเรา หรือผู้ให้บริการของเราไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรายงานปัญหาเกี่ยวกับเว็บไซต์ การขอใช้บริการเพิ่มเติม หรือการขอความช่วยเหลือ เป็นต้น
(จ)         การโพสต์หรือส่งข้อมูลทางเว็บไซต์
(ฉ)         การเปิดเผยข้อมูลแก่หน่วยงานติดตามทวงหนี้เพื่อติดตามทวงถามหนี้ที่คุณติดค้างเรา และ
(ช)         การสมัครงานกับเราโดยตรง ผ่านทางเว็บไซต์ SS (เช่น LinkedIn) หรือผ่านการแนะนำจากบุคคล

บริษัทคิดเรื่องอยู่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณได้ ในกรณีที่คุณ

(ก)         เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากบุคคลที่สาม (เช่น การเก็บข้อมูลจากหุ้น หรือนายทะเบียนหุ้น) และ
(ข)         การสมัครขอรับการแจ้งเตือนทางอีเมล จดหมายข่าว และข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทคิดเรื่องอยู่ผ่านทางเว็บไซต์ slotnaga168.com

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผ่านบริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการของเรา และบุคคลที่สามเพื่อให้เราสามารถพัฒนาการให้บริการและผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นให้แก่คุณได้

วิธีการที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

โดยส่วนใหญ่ เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เก็บรวบรวมมาได้เพื่อให้บริการและผลิตภัณฑ์ตามที่คุณร้องขอ ตอบคำถามหรือข้อสงสัยของคุณ สร้างและรักษาบัญชีของคุณ และตรวจสอบให้มั่นใจว่าคุณปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ของเราจริง

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราสามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

(ก)         ตรวจสอบให้มั่นใจว่าเนื้อหาจากเว็บไซต์ถูกนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพที่สุดสำหรับคุณและคอมพิวเตอร์ของคุณ
(ข)         เพื่อให้การบริการและผลิตภัณฑ์ที่ดียิ่งขึ้น และตอบสนองความต้องการของคุณได้ตรงจุดมากขึ้น เช่น การสร้างแบบฟอร์มอัตโนมัติบนเว็บไซต์เมื่อคุณต้องการส่งคำถามเกี่ยวกับตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ที่เลือกไว้
(ค)         เชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเข้ากับข้อมูลที่เราเก็บรวมรวมได้จากผู้ให้บริการ บุคคลที่สาม คุกกี้ หรือเว็บบีคอนส์ เพื่อตอบสนองความต้องการและประสบการณ์ของคุณได้ตรงจุดมากขึ้น และเพื่อพัฒนาคุณภาพของบริการและผลิตภัณฑ์ของเราและของบุคคลที่สาม ซึ่งรวมไปถึงการใช้ข้อมูลเพื่อรายงานทางสถิติ การวิเคราะห์แนวโน้ม การจัดการบริการและการตรวจสอบปัญหา ตัวอย่างเช่น เราอาจเชื่อมโยงข้อมูลด้านพฤติกรรมของคุณที่เราเก็บรวมรวมได้ผ่านการใช้คุกกี้หรือเว็บบีคอนส์ และเชื่อมโยงเข้ากับข้อมูลส่วนบุคคลจากคำร้องขอที่คุณส่งให้แก่เราหรือบุคคลที่สามผ่านทางเว็บไซต์ของเรา เป็นต้น
(ง)         ปรับปรุงการให้บริการ ประสบการณ์ การโฆษณา และเนื้อหาที่คุณเข้าชมและใช้งานบนเว็บไซต์หรือเว็บไซต์อื่น ๆ ของผู้ให้บริการและหุ้นส่วนทางธุรกิจของเรา
(จ)         ตอบสนองต่อการให้บริการ ผลิตภัณฑ์ ข้อมูล และความช่วยเหลือแก่คุณตามที่คุณร้องขอ
(ฉ)         ติดต่อคุณเพื่อทำการสำรวจ วิจัย และขอความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือเว็บไซต์
(ช)         ตรวจสอบอัตลักษณ์ของคุณเมื่อคุณลงทะเบียนหรือลงชื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเราผ่ายบัญชี SNS และเตือนให้คุณทราบเกี่ยวกับรหัสผ่านและชื่อผู้ใช้
(ซ)         ให้คุณสามารถเข้าร่วมการใช้งานเชิงโต้ตอบเกี่ยวกับบริการของเราตามที่คุณเลือก
(ฌ)        ช่วยให้เราสามารถปฏิบัติตามหน้าที่ในข้อตกลงใด ๆ ระหว่างคุณกับเรา
(ญ)        แจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านผลิตภัณฑ์และบริการ และ
(ฎ)         ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในการทำการตลาดแบบขายตรง และ/หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลอื่นเพื่อให้บุคคลนั้นได้รับและ/หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในการทำการตลาดแบบขายตรงตามที่ระบุไว้ในหัวข้อการใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดที่อยู่ด้านล่าง

ทั้งนี้ ในกรณีที่เราไม่ได้รับข้อมูลเหล่านี้ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน เราจะไม่สามารถให้บริการเหล่านี้ได้

ในกรณีที่คุณเป็นผู้ถือหุ้นของสามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

(ก)         สื่อสารและปฏิบัติตามหน้าที่ ตามบทบัญญัติกฎหมายของเรา ที่มีต่อผู้ถือหุ้นและเพื่อดำเนินการเรื่องการจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหุ้น และ
(ข)         เพื่อให้ผู้ให้บริการของเรา สามารถให้บริการที่เกี่ยวข้องกับทะเบียนผู้ถือหุ้นและแผนการถือหุ้นกลุ่มของพนักงาน  

ในกรณีที่คุณส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโอกาสในการจ้างงานให้แก่เรา เราสามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

(ก)         พิจารณาตำแหน่งงานที่คุณส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมาสมัครกับเราหรือตำแหน่งอื่น ๆ ที่มีหรือจะมีเปิดรับสมัครในอนาคต
(ข)         โต้ตอบกับคุณในเรื่องที่เกี่ยวกับการสมัครงานกับเราในอนาคต และ
(ค)         ติดต่อบุคคลอ้างอิงของคุณเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่คุณยินยอมให้เราเก็บได้เพื่อพิจารณาโอกาสในการจ้างงานของเรา

การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด

เราอาจ

(ก)         ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (เช่น ชื่อ ที่พักอาศัย หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หมายเลขโทรศัพท์บ้าน และที่อยู่อีเมล) เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอ การส่งเสริมการขาย สินค้าหรือบริการ และสำหรับการทำการตลาดอสังหาริมทรัพย์แบบขายตรง การลงทุน และ/หรือผลิตภัณฑ์/บริการทางการเงิน (และเราจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวหากเราไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ) ที่เราคิดว่าน่าสนใจสำหรับคุณ และ

(ข)       ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (รวมถึงชื่อ ที่พักอาศัย หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่อยู่อีเมล และข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมและพฤติกรรมการค้นหาของคุณภายในเว็บไซต์ เช่นระยะเวลาของการเป็นสมาชิก / การลงทะเบียนผ่าน slotnaga168.com ) แก่ (i) ตัวแทนหรือสำนักงานตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผู้ก่อสร้าง ผู้ดำเนินการชุมชนเกษียณอายุ ผู้ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ (ii)

ผู้ให้บริการของเรา (เพื่อให้สามารถให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการแก่คุณในนามของเรา หรือผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณร้องขอจากผู้ให้บริการของเราโดยตรง หรือเพื่อช่วยให้เราสามารถให้ผลิตภัณฑ์และบริการแก่คุณได้) เพื่อให้บุคคลดังกล่าวได้รับและ/หรือใช้ข้อมูลในการทำการตลาดอสังหาริมทรัพย์แบบขายตรง การลงทุนและ/หรือผลิตภัณฑ์/บริการทางการเงิน (และเราจะไม่ให้ข้อมูลดังกล่าวหากเราไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคุณตามข้อกำหนด) และ

(ค)         แบ่งปันข้อมูลของคุณ (เช่น ชื่อ ที่พักอาศัย หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หมายเลขโทรศัพท์บ้าน และที่อยู่อีเมล) กับเรา

ผู้ให้บริการของเรา และบุคคลที่สามอื่น ๆ (ซึ่งเป็นลูกค้าของเราหรือบริษัทผู้ให้บริการทางการเงิน ผู้ให้บริการด้านการลงทุน และ

ผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคม) เพื่อให้บุคคลดังกล่าวสามารถให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการในนามของเราได้ หรือช่วยให้เราสามารถให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการแก่คุณ รวมถึงการติดต่อคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ

ทั้งนี้ เราจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปเพื่อการทำการตลาดแบบขายตรง หรือแบ่งปันข้อมูลของคุณกับบุคคลอื่นเพื่อการทำการตลาดแบบขายตรงหากไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถร้องขอไม่ให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อการทำการตลาดแบบขายตรงในอนาคตเมื่อเราติดต่อสื่อสารกับคุณ

บุคคลที่เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการ และหุ้นส่วนทางธุรกิจของเรา

เรายังสามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

(ก)         ให้แก่ตัวแทน หรือสำนักงานตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผู้ก่อสร้าง ผู้ดำเนินการชุมชนเกษียณอายุ ผู้ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ผู้ให้บริการด้านการลงทุนและการเงินที่ระบุไว้ หรือโฆษณาอยู่บนเว็บไซต์ของเรา ในกรณีที่คุณทำการขอข้อมูลไปโดยการส่งคำถามให้
(ข)         ให้แก่ผู้ให้บริการของเรา (ซึ่งเป็นลูกค้าของเราหรือบริษัทผู้ให้บริการทางการเงิน ผู้ให้บริการด้านการลงทุน และผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคม) เพื่อให้สามารถให้ผลิตภัณฑ์ หรือบริการแก่คุณในนามของเรา หรือผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณร้องขอจากผู้ให้บริการของเราโดยตรง หรือเพื่อช่วยให้เราสามารถให้ผลิตภัณฑ์และบริการแก่คุณได้ (ซึ่งรวมถึงในกรณีที่คุณเป็นผู้ถือหุ้น ข้อมูลของคุณจะได้รับการเปิดเผยต่อนายทะเบียนผู้ถือหุ้นและผู้ให้บริการการจัดการวางแผนหุ้น) และในกรณีที่คุณสมัครขอรับบริการผ่านทางระบบปฏิบัติการบนอุปกรณ์มือถือ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะบริการ “Google Now” ของกูเกิ้ล) เราจะเปิดเผยข้อมูล เช่น ประวัติการค้นหาข้อมูลให้แก่กูเกิ้ล คุณสามารถเลือกไม่ให้เราให้ข้อมูลดังกล่าวแก่กูเกิ้ลผ่านระบบปฏิบัติการบนอุปกรณ์มือถือของคุณได้
(ค)         ให้แก่บุคคลที่สามที่คุณทำการขอข้อมูล บริการ หรือผลิตภัณฑ์ จากบุคคลเหล่านั้น
(ง)         เกี่ยวข้องกับการขายหรือการโอนธุรกิจในลักษณะที่คล้ายกัน
(จ)         หน่วยงานสาธารณะ รัฐบาล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนตามกฎหมายของเรา หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่เรามีเหตุผลให้เชื่อได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะช่วยระบุ ติดต่อ หรือดำเนินการทางกฎหมายต่อบุคคลที่ทำให้เกิดความเสียหาย การบาดเจ็บ หรือการแทรกแซง (ไม่ว่าโดยเจตนาหรือไม่เจตนา) ต่อสิทธิหรือทรัพย์สินของเรา ผู้ใช้ หรือบุคคลอื่นที่เกิดความเสียหายจากกิจกรรมดังกล่าว และ
(ฉ)         เมื่อบทบัญญัติกฎหมายอนุญาต หรือกำหนดให้เราต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ในกรณีที่คุณขอข้อมูลจากองค์กรใด ๆ ก็ตามผ่านทางเว็บไซต์ของเรา คุณต้องตรวจสอบนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กรดังกล่าวเพื่อให้ทราบว่าองค์กรนั้นมีวิธีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร โดยเราจะไม่รับผิดชอบต่อวิธีการที่องค์กรดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย เก็บรักษา ประมวลผล หรือจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้แก่องค์กรดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของเรา

การเปิดเผยและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนอกประเทศที่อยู่อาศัย

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากลูกค้าของบริษัทคิดเรื่องอยู่ และผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเราและเว็บไซต์ slotnaga168.com จะถูกเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่ในประเทศที่อยู่อาศัยของคุณ หรือที่ศูนย์ข้อมูลของผู้ประมวลข้อมูลภายนอกของเรา โดยเราถ่ายโอนข้อมูลนอกประเทศที่พักอาศัยของคุณให้แก่ผู้ให้บริการของเราเพื่อความปลอดภัยในการเก็บรักษา การสำรองข้อมูล บริการเรียกข้อมูล และเพื่อให้บริการ ซึ่งเราใช้นโยบายและกระบวนการในการรักษาความปลอดภัยของการเก็บรักษาและประมวลผลข้อมูลกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง และได้ตรวจสอบการจัดการด้านการรักษาความปลอดภัยของประมวลข้อมูลภายนอกแล้ว โดยในกรณีที่คุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา จะถือว่าคุณได้ให้ความยินยอมในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นอกประเทศที่พักอาศัยของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น

เมื่อเราได้รับความยินยอมหรือใช้มาตรการอื่นในการดำเนินการดังกล่าว เราสามารถแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้ให้บริการของเราและบุคคลที่สามรายอื่น ๆ (ซึ่งเป็นลูกค้าของเราหรือบริษัทผู้ให้บริการทางการเงิน ผู้ให้บริการด้านการลงทุน และผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคม) ที่ตั้งอยู่นอกประเทศที่พักอาศัยของคุณตามกฎหมายเรื่องนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เราสามารถให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการแก่คุณ รวมถึงการติดต่อคุณเกี่ยวกับการให้ผลิตภัณฑ์และบริการ

การรักษาความปลอดภัย

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างความปลอดภัย บูรณภาพ และความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมได้ โดยเราสร้างสิ่งป้องกันและใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการเข้าถึง การดัดแปลง และการเปิดเผยที่ไม่ได้รับอนุญาต พนักงาน ผู้รับจ้าง ตัวแทน และผู้ให้บริการของเราที่ให้บริการเกี่ยวกับระบบข้อมูลมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรักษาไว้ เราทบทวนและปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัยของเราด้วยเทคโนโลยีปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับรองได้ว่าการส่งต่อข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตจะมีความปลอดภัยโดยสมบูรณ์

ความถูกต้องและการเข้าถึง

เรามุ่งมั่นที่จะทำทุกขั้นตอนเพื่อให้ข้อมูลของคุณที่เราเก็บรวมรวมไว้มีความถูกต้องแม่นยำและทันสมัย ในกรณีที่คุณพบว่าข้อมูลที่เกี่ยวกับคุณไม่ถูกต้อง หรือต้องการทบทวนและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ กรุณาติดต่อเราได้ตลอดเวลา

คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บรวบรวมไว้ในขอบเขตที่บทบัญญัติกฎหมายให้อนุญาต ในกรณีที่คุณต้องการขออนุญาตเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ กรุณาติดต่อเรา

คุณยังสามารถแจ้งให้เราจำกัดการประมวลผลหรือหยุดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ ในกรณีที่คุณต้องการใช้สิทธิดังกล่าว กรุณาติดต่อเรา

การแก้ปัญหาข้อร้องเรียน

เราสัญญาว่าจะให้บริการแก่ลูกค้าด้วยระบบที่ยุติธรรมและรับผิดชอบต่อการจัดการข้อร้องเรียน

เมื่อใดก็ตามที่คุณมีข้อกังวล ต้องการร้องเรียน หรือมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวของคุณ หรือการทำงานของเรา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลของเราที่ support@ddproperty.com  เพื่อให้เราสามารถแก้ไขปัญหาของคุณที่เกิดขึ้นได้

เจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลของเราจะพิจารณาคำร้องของคุณและพยายามตอบกลับคุณโดยเร็วที่สุด

คุกกี้

เราใช้คุกกี้ และซอฟท์แวร์และเครื่องมือการตรวจวัดบนเว็บไซต์และเว็บไซต์ SLOTNAGA168 เช่นเดียวกับผู้ให้บริการของเราและบุคคลที่สาม เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล การโฆษณา หรือให้บริการด้านโฆษณาของเรา โดยเราใช้และเปิดเผยข้อมูลที่เก็บรวบรวมผ่านทางคุกกี้ เว็บบีคอนส์ และซอฟท์แวร์และเครื่องมือการตรวจวัดตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงการใช้ข้อมูลเพื่อรายงานสถิติ วิเคราะห์แนวโน้ม การให้บริการของเรา วินิจฉัยปัญหาและลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย และปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ โดยเราอาจอนุญาตให้บุคคลที่สามรายอื่น ๆ สามารถใช้คุกกี้และเว็บบีคอนส์ของตนในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชมเว็บไซต์และเว็บไซต์ slotnaga168.com ของคุณ ซึ่งเราไม่สามารถควบคุมการการใช้คุกกี้ของบุคคลที่สามได้

เราอาจเชื่อมต่อคุกกี้ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมผ่านคุกกี้ และเว็บบีคอนส์บนเว็บไซต์ และเว็บไซต์ slotnaga168.com เข้ากับข้อมูลอื่น ๆ (ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่บุคคลที่สามเป็นผู้เก็บรวบรวมผ่านคุกกี้ และเว็บบีคอนส์ของตน และให้คุกกี้และข้อมูลของเราแก่บุคคลที่สาม) และใช้บริการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อช่วยให้เราสามารถให้บริการและโฆษณาที่ดียิ่งขึ้นและตรงตามความต้องการของคุณมากขึ้นบนเว็บไซต์ เว็บไซต์ slotnaga168.com และเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ผู้ให้บริการของเราและบุคคลที่สามรายอื่น ๆ อาจดำเนินการอย่างเดียวกันเพื่อให้บริการของเราและบุคคลที่สามสามารถให้บริการและโฆษณาที่ดียิ่งขึ้นและตรงตามความต้องการของคุณมากขึ้นผ่านทางเว็บไซต์อื่น ๆ ที่คุณเข้าชม

ทางเลือกเกี่ยวกับคุกกี้

ในกรณีที่คุณไม่ประสงค์ให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณผ่านทางคุกกี้ เว็บบีคอนส์ และซอฟท์แวร์และเครื่องมือการตรวจวัด คุณสามารถลบหรือปฏิเสธคุกกี้ หรือซอฟท์แวร์การตรวจวัดบางรายการผ่านทางบราวเซอร์ หรือหมวดการตั้งค่าในอุปกรณ์มือถือหรือแท็บเล็ตของคุณได้ ทั้งนี้ การตัดการทำงานของระบบเหล่านี้อาจทำให้ฟังก์ชั่นบางอย่างบนเว็บไซต์ และเว็บไซต์ slotnaga168.com หรือผลิตภัณฑ์และบริการบางประเภททำงานได้อย่างไม่สมบูรณ์  หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันรวมถึงวิธีการจัดการการตั้งค่าของคุณ โปรดเยี่ยมชมนโยบายการใช้คุกกี้ของเรา

แอพพลิเคชั่น วิดเจ็ต หรือลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น

เรามีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นที่อยู่นอกเว็บไซต์ และเว็บไซต์ slotnaga168.com รวมถึงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เราอนุญาตให้บุคคลที่สามบางรายแสดงวิดเจ็ตและแอพพลิเคชั่นบนเว็บไซต์ได้เพื่อให้คุณสามารถโต้ตอบและแบ่งปันเนื้อหา ซึ่งรวมถึงปุ่มเครือข่ายสังคม เช่น การกดปุ่มแบ่งปันและแสดงความชอบในเฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ พินเทอเรสต์ และกูเกิ้ล+ เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และวิดเจ็ตที่มีลิงก์เชื่อมโยงเหล่านี้ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของเรา โดยเราจะไม่รับผิดชอบต่อจรรยาบรรณของบริษัทที่มีลิงก์เชื่อมโยงกับเว็บไซต์และเว็บไซต์ slotnaga168.com หรือการเก็บข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่นหรือวิดเจ็ตของบุคคลที่สามเหล่านี้ ก่อนเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบนเว็บไซต์อื่น หรือใช้แอพพลิเคชั่นหรือวิตเจ็ต เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้เว็บไซต์ดังกล่าว และข้อปฏิบัติในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและการควบคุมข้อมูลของบุคคลที่สามในนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ใช้งานที่อาศัยอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป

ถ้าหากคุณเข้าถึงเว็บไซต์จากเขตเศรษฐกิจยุโรป (“EEA”) คุณอาจจะมีสิทธิเพิ่มเติมภายใต้ข้อกำหนดการปกป้องข้อมูลทั่วไป คือข้อกำหนด 2016/679 (“GDPR”) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลส่วนตัวของคุณ (ตามที่ระบุในมาตร 4 ของข้อกฎหมาย GDPR)  เมื่อให้บริการแก่คุณ เราอาจจะมีการติดตามกิจกรรมของคุณบนเว็บไซต์ผ่านกระบวนการอัตโนมัติ ซึ่งรวมถึงการนับจำนวนครั้งการใช้งานเว็บไซต์และการสร้างโปรไฟล์ผู้ใช้งาน โดยเป็นไปเพื่อการให้บริการที่ปรับแต่งเพื่อคุณโดยเฉพาะ ซึ่งรวมถึงการแสดงอสังหาริมทรัพย์ที่ตรงกับความต้องการ  นอกจากสิทธิที่ระบุอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว ในบางกรณีคุณอาจจะสามารถ:

–  ร้องขอเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณที่เราเก็บไว้

–  ร้องขอสำเนาข้อมูลส่วนตัวที่คุณได้ให้แก่เราในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

–  ร้องขอให้เราอัปเดตข้อมูลส่วนตัวที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคุณที่เราเก็บไว้

–  ร้องขอให้เราจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับคุณที่เราเก็บไว้ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถขอให้เราระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนตัว ตัวอย่างเช่น ถ้าหากคุณต้องการให้เราเพิ่มความแม่นยำของข้อมูล หรือเพื่อให้เหตุผลในการประมวลผลข้อมูล

–  คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณ

–  ร้องขอให้เราลบข้อมูลส่วนตัวใด ๆ เกี่ยวกับคุณที่เราเก็บไว้ โดยจะต้องเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้เราเก็บข้อมูลของคุณ และ

–  เพิกถอนการยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณที่เราเก็บไว้ เมื่อคุณเพิกถอนการยินยอม เราจะไม่ประมวลผลข้อมูลของคุณเพื่อจุดประสงค์ที่คุณได้เห็นชอบก่อนหน้านี้ ยกเว้นในกรณีที่จำเป็นต้องกระทำตามกฎหมาย โดยจะไม่กระทบต่อข้อบังคับทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ตามการยินยอมของคุณก่อนหน้าการเพิกถอน

ในกรณีที่มีการส่งข้อมูลส่วนตัวของคุณออกนอกเขต EEA จะสามารถส่งข้อมูลไปสู่ประเทศที่ได้รับการตรวจสอบว่าให้การปกป้องข้อมูลส่วนตัวในระดับที่เทียบเท่าเท่านั้น หรือส่งให้แก่บุคคลภายนอกที่เราได้ตรวจสอบอนุมัติระบบการส่งข้อมูลแล้วเท่านั้นเพื่อการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณ เช่น โดยการที่บุคคลภายนอกนั้น ๆ เข้าร่วมปฏิบัติตามข้อสัญญามาตรฐานของคณะกรรมการยุโรป หรือโดยการยืนยันว่าองค์กรนั้น ๆ ได้รับการรับรอง Privacy Shield (สำหรับการส่งข้อมูลให้แก่บุคคลภายนอกที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา)

หน้าแรก
สมัครสมาชิก
เข้าเกมส์
ติดต่อเรา